Вівторок, 23.10.2018, 11:49
Першотравенск 
Главная | Новости сайта | Регистрация | Вход
Меню сайта
Категории раздела
Новости города [81]
Видео [37]
Новости [131]
Юмор [9]
Видео:исполком [0]
ПОИСК ДЕТЕЙ [3]
ВЫБОРЫ 2012 [17]
ПОИСК ДЕТЕЙ

Помощь сайту
Друзья сайта

ДРІДУ НАДУ

Вакансии в сфере производства

Добавить в


My site is worth $13.02 Million.
How much is yours worth?

СТАТИСТИКА
Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Кто on-line? Кто нас сегодня посетил
Главная » Статьи » Новости города

УСПЕШНОЕ РАЗВИТЕ ГОРОДА ЧЕРЕЗ АГЕНСТВО МЕСТНОГО РАЗВИТИЯ


АГЕНЦІЇ МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ – ЩО ЦЕ ТАКЕ

 

            У час швидкого економічного поступу і постійного прагнення досягти стандартів високорозвинутих країн, ми повинні створити клімат, який би сприяв розвиткові, не покладаючись при цьому лише на органи влади. Сьогодні необхідно налагодити партнерську співпрацю і мобілізувати до спільної роботи усіх зацікавлених. Для цього необхідними стають організації, які б могли співпрацювати з різними партнерами (органи влади, підприємці, місцева громада), і які б своєю діяльністю могли заповнювати так звану суспільно-економічну нішу між владою та діючими неурядовими організаціями. Саме такими організаціями і покликані бути Агенції місцевого та регіонального розвитку.

            Обсяг діяльності таких Агенцій може бути різний. Агенції регіонального розвитку охоплюють більшу територію (регіон, область), сфера їх діяльності має більш спеціалізований характер, і спрямована більше на промоцію району за кордоном та підтримку інноваційних рішень, аніж на вирішення проблем місцевих громад. Діяльність Агенцій місцевого розвитку зосереджена на меншій, ніж регіон, території (район, декілька районів, місто, декілька сіл), і спрямована на активну підтримку процесів суспільно-економічного розвитку на місцевому рівні.  

            Агенції місцевого розвитку займаються вивченням проблем мешканців або окремих соціальних груп, наприклад підприємців, і розробляють програми та проекти, що спрямовані на вирішення цих проблем. Проекти, що ініціюються Агенціями, часто пов᾿язані з реалізацією розроблених стратегій місцевого розвитку. Для реалізації власних проектів Агенції часто створюють так звані місцеві коаліції, залучаючи до них місцевих, зовнішніх партнерів, а також експертів. Фінансування проектів може відбуватись з різних джерел ( за рахунок грантів, коштів місцевого або регіонального бюджетів, добровільних пожертв, находжень з власної статутної діяльності).

            Агенції місцевого розвитку можуть взяти на себе виконання завдань:

-          на замовлення органів місцевої влади та адміністрації;

-          реалізація яких неможлива безпосередньо через органи влади з огляду на діюче законодавство;

-          які виходять за межі компетенції органів влади.

Агенції місцевого розвитку є організаціями, діяльність яких не спрямована на отримання прибутку, тому вони не становлять конкуренції та загрози для місцевих підприємців. Завданням Агенції є надання підтримки місцевим фірмам у їх розвитку і підвищенні конкурентоспроможності. Агенції надають консультації, допомагають в написанні бізнес-планів, пошуку кваліфікованих кадрів і кредитів на діяльність, надають допомогу у фінансовому менеджменті, проведенні промоції фірми, налагодженні торгівельних контактів.

Агенції місцевого розвитку є організаціями, що надають підприємцям і мешканцям послуги високого рівня, а також виступають ініціатором, керівником і виконавцем конкретних, спрямованих на розвиток, партнерських програм.

Агенції місцевого розвитку понад двадцять років створюються в різних куточках світу. Усі вони різні, але є і спільні для усіх Агенцій елементи, що робить можливим і потрібним постійний обмін досвідом між організаціями.

Частина 1

ОСНОВНЕ ПРИЗНАЧЕННЯ І ХАРАКТЕР АГЕНЦІЇ МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ

 

ПРИЗНАЧЕННЯ АГЕНЦІЇ

 

Як вказує сама назва, основним призначенням – місією – Агенцій місцевого розвитку (далі АМР) є підтримка процесів, спрямованих на розвиток на місцевому рівні.

Поняття розвитку найчастіше ототожнюється з поняттям «економічний розвиток», тому більшість Агенцій спрямовують свою діяльність на підтримку малих та середніх підприємств, стимулювання інвестицій та залучення інвесторів, активізацію безробітних тощо.

Необхідно, однак, зазначити, що саме поняття і концепція розвитку можуть бути різними, що залежить не лише від місцевих можливостей та характеристик, але й від прийнятих ціннісних критеріїв, тобто від того, що ми вважаємо добрим, а ще поганим, що важливим, а що ні. Тому заходи, спрямовані на розвиток, можуть інколи і не стосуватись справ економіки.

Отже, Агенція місцевого розвитку повинна сприяти такому розвиткові, який є бажаним для місцевої громади та органів влади, що її презентують. Діяльність Агенції повинна бути спрямована на реалізацію місцевої або регіональної стратегії розвитку, оскільки саме там визначено поняття «розвитку» на даному рівні, та дій, що є необхідними для досягнення визначеного в стратегії рівня розвитку. Але стратегія розвитку нашого міста – це окремий розділ, який я спробую розкрити далі.

Ставлячи перед собою таке завдання, Агенція може провадити різноманітну діяльність. У ній можна виділити дії і заходи, що спрямовані на створення належних умов для розвитку, а також дії і заходи, що безпосередньо спрямовані на залучення певних інвестицій, реалізацію економічних ініціатив, фінансову інтервенцію тощо. У зв’язку з цим, місії Агенцій можуть дещо відрізнятись між собою і містити додаткові елементи, вибір яких залежатиме від визначених Агенцією дій та заходів.

Діяльність кожної Агенції місцевого розвитку повинна бути пристосована до місцевих потреб і умов. Кожна Агенція повинна знайти своє належне місце в процесі місцевого розвитку, а також серед інших організацій та потенціальних партнерів.

Відповідно, в поняття місії Агенції входить й те, що займаючись діяльністю, спрямованою на місцевий розвиток, Агенція заповнює суспільно-економічну нішу між владою, бізнесом та членами місцевої громади. Агенції можуть брати на себе завдання, за виконання яких не може взятись адміністрація (орган місцевої влади) з огляду на чинне законодавство, або які вона не може виконати на належному рівні. У такому сенсі місія передбачає постійну активну діяльність Агенції та її позитивне значення для місцевої громади і для органів місцевої влади.

Агенція не може функціонувати за рахунок відсотків з банківських вкладів чи за рахунок наявного майна, вона не може зосередитись на отриманні прибутку для себе і припиняти активну діяльність, спрямовану на розвиток і вирішення проблем місцевого рівня.

Надзвичайно важливим є те, щоб місією Агенції усвідомлювали та розуміли усі її засновники та особи, для яких  і в оточенні яких вона буде функціонувати, а найголовніше, щоб її розуміли працівники Агенції і волонтери, які з’являться у випадку, коли Агенція спрямовуватиме свою діяльність на благо місцевої громади.

ХАРАКТЕР АГЕНЦІЇ МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ

 

            Характерними рисами Агенції, що уможливлюють виконання її основних завдань на належному рівні та реалізацію її головної місії, повинні бути:

-          креативність,

-          самостійність,

-          незалежність,

-          аполітичність,

-          гнучкість,

-          уміння співпрацювати.

Бажано також, щоб Агенція місцевого розвитку була неурядовою організацією, діяльність якої не спрямована на отримання прибутку.

Креативність та ініціативність є найважливішими рисами Агенції розвитку. Агенція, яка не  створює нових проектів або не є їхнім ініціатором, не виконує своєї ролі і приречена на короткочасне існування. Агенція повинна заохочувати органи місцевої влади робити нові, інноваційні спроби вирішення старих проблем, вона повинна також  допомагати місцевим підприємцям досягати переваги над конкурентами на зовнішніх ринках шляхом запровадження нових, інноваційних рішень або шляхом підвищення їхньої якості.

Працівники Агенції, а також особи, що входять до складу її органів, повинні особливо гостро сприймати місцеві проблеми, помічати їх і активно долучатись до процесу їхнього вирішення. Надзвичайно важливе значення має ознайомлення з досвідом інших агенцій, регіонів, країн, громад у вирішенні подібних проблем. Перед тим, як приступити до реалізації конкретного проекту, варто було б ознайомитись з позитивним досвідом у цієї сфері. Обмін досвідом (у тім, також з іноземними партнерами) є необхідним для належного функціонування Агенції місцевого розвитку.

Самостійність є головним атрибутом Агенції місцевого розвитку. Без самостійності Агенція буде неспроможна реалізувати власну програму, проводити діяльність, не зможе бути серйозним партнером, оскільки буде виконувати лише рішення, забаганки, що приймаються іншими, стане додатком до певного управління або представником певних органів влади чи більших організаційних структур.

Самостійність Агенції визначається наявністю організаційно-правової форми, що є відмінною від організаційно-правової форми її засновників. Оптимально, якщо це буде окрема юридична особа зі своїм керівним органом, що прийматиме незалежні рішення і визначатиме напрямки діяльності Агенції.

Незалежність Агенції безпосередньо пов᾿язана з її самостійністю, оскільки суб᾿єкт, не будучи самостійним, не зможе бути незалежним. Однак, незалежність деяких самостійних суб᾿єктів не завжди може бути повною: вони можуть підлягати різноманітному впливу і тиску, які можуть чинити на них, наприклад, власники або засновники, що є природним у випадку створення Агенції в тій чи іншій організаційно-правовій формі.

Цю залежність від власників чи засновників слід сприймати цілком спокійно, оскільки вона не призводить до порушення стану рівноваги внаслідок переходу домінуючої ролі до когось одного. Незалежності Агенції загрожує не вплив її власників чи засновників, а вплив абсолютно інших суб᾿єктів або третіх осіб. Певну загрозу для Агенції становить також її довготривала залежність від органів місцевої влади. Доволі часто така залежність спричинена відсутністю фінансової самостійності Агенції. Можна навести багато прикладів, коли Агенції на початках своєї діяльності повністю функціонували за рахунок публічних коштів. Якщо така ситуація зберігається тривалий час або не видно перспектив щодо її зміни, через певний період виявляється, що така Агенція є самостійною лише формально, а насправді вона є виконавцем чужих цілей у визначений кимось спосіб, і в разі припинення фінансування її діяльність з публічних коштів, вона взагалі може припинити своє існування.

Кожна Агенція місцевого розвитку повинна намагатись отримати фактичну незалежність, і передусім, незалежність фінансову. Немає ні чого поганого в тому, що діяльність Агенції підтримується за рахунок публічних коштів, однак, для збереження своєї незалежності, Агенція повинна зробити все, щоб самостійно отримувати прибутки або знайти інші джерела фінансування, оскільки це дозволить їй продовжувати свою діяльність тоді, коли обсяг фінансування за рахунок публічних коштів значно зменшиться або фінансування припиниться взагалі.

Аполітичність – це наступна важлива характеристика Агенції місцевого розвитку. Якщо дана організаційна структура, що функціонує між органами влади та приватним сектором, сприйматиметься як політична організація або як організація, що представляє інтереси певної політичної партії, після чергових виборів може статися так, що нова влада не буде зацікавлена в її подальшому існуванні. Конфлікт з органами влади суперечить основному призначенню Агенції місцевого розвитку і міг би призвести до значного обмеження можливостей Агенції у підтримці процесів розвитку.

(далі буде)

Категория: Новости города | Добавил: parabellum (17.02.2014)
Просмотров: 316 | Комментарии: 1 | Теги: першотравенск, амр
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Мини-профиль
Привет: Гость

Гость, мы рады вас видеть. Пожалуйста зарегистрируйтесь или авторизуйтесь!
Логин:
Пароль:
Погода
БЕЗОПАСНОСТЬ
ДЕРЖАВНІ СВЯТА
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Наш аквариум
Поиск
Баннер
Copyright © 2018 Сайт створено у системі uCoz